Skip Navigation Links4D Systems / Cases / Globalt planlægningsværktøj i Excel

Globalt lanceringsværktøj i ExcelUdfordring

Kunden kom til 4D Systems med ønske om at få implementeret ny funktionalitet i en eksisterende applikation, oprindeligt udviklet i Excel, af en tredje part specifikt, til kunden.
Applikationen skulle benyttes af nøglepersoner verden over til planlægning af, hvornår kundens produkter skulle lanceres hos deres kunder i de enkelte regioner.

Kundens ønske var, at nøglepersoner skulle kunne uploade deres regionale data til en central database, med henblik på at få et større overblik over planlægningsprocessen fra et ledelsessynspunkt.

Der var ligeledes brug for brugerstyring, der sikrede, at nøglepersonerne kun havde adgang til data fra de regioner de hver især administrerede.

Løsning

Da 4D Systems overtog udviklingen af systemet var der allerede mange komplicerede og sammenkædede beregninger, så af denne årsag fortsatte udviklingen i Excel.

4D System udviklede desuden en database som skulle indeholde data fra regionerne. Databasen blev sat op på en central SQL Server internt hos kunden. Ved hjælp af et nyt rapporteringsværktøj, som 4D Systems ligeledes udviklede i Excel, fik nøglepersoner og ledelse et hurtigt overblik over konsoliderede data.

Kunden havde desuden brug for at styre, hvilke data de enkelte nøglepersoner havde adgang til. Et brugerstyringsværktøj blev udviklet i .NET til dette formål. På SQL Serveren kunne data kun udlæses via stored procedures, og disse sørgede for kun at udlæse data, som den enkelte bruger havde adgang til.

Desuden udviklede 4D Systems et system, der gjorde det praktisk anvendeligt, at udrulle Excel som en distribueret løsning.

Anvendte teknologier

  • Excel VBA – værktøjer til planlægning, datakonsolidering og rapportering
  • .NET (C#) – applikation til administration af brugere og deres rettigheder
  • SQL Server


Branche
Primær teknologi
Ydelse
Produktion
Excel, SQL Server
Systemudvikling