Skip Navigation Links4D Systems / Cases / Håndtering af aftaler

Applikation til håndtering af aftalerUdfordring

Kunden ønskede et system til håndtering af aftaler mellem parter indenfor pensions og forsikringsbranchen. De ønskede tillige en skalerbar løsning, der let kunne integreres med andre forretningssystemer.

Løsning

Løsningen omfattede udarbejdelse af database og windowsapplikation til oprettelse og vedligeholdelse af aftaler med mulighed for at aflevere data til eksterne systemer. Systemet indeholder en rapporteringsdel, der udtrækker oplysninger om ændringer i de eksisterende aftaler.

Desuden blev løsningen forberedt til, at der på sigt skal udarbejdes et mere omfattende integrationsslag, som kan aflevere data til eksterne samarbejdspartnere samt andre interne systemer. Der blev også lavet et værktøj til importering af data fra interne databaser og datawarehouses .

I vores løsning fokuserede vi på:

Teknologi

Systemet er baseret på en objektorienteret 3-tier model bestående af et datalag, forretningslag samt en windows brugergrænseflade. Løsningen blev udviklet i C# og .NET og gør brug af Microsoft Entity Framwork og LINQ. Databasen køres på en Microsoft SQL Server.Branche
Primær teknologi
Ydelse
Finansvirksomhed, forsikring og pension
Windows applikation, SQL Server
Databasearkitektur, Systemudvikling