Skip Navigation Links4D Systems / Cases / Analyse af større outsourcet system

Analyse af større outsourcet systemUdfordring

Kunden havde fået udviklet et system, igennem en årrække, af en Indisk leverandør. Slutproduktet viste sig at være af en ringere kvalitet end forventet, og derfor ønskede kunden at kende omkostninger ved at stoppe projektet hos leverandøren, tage løsningen hjem, og få en dansk leverandør til at videreudvikle systemet.

Kunden ønskede at få et nøjagtigt overblik over økonomi og tidsplan, med det formål at have bedre kontrol med den videre udviklingsproces.

Løsning

Vi analyserede den meget omfattende og, i store træk, udokumenterede løsning, hvilket resulterede i et analysedokument indeholdende: Dokumentation af eksisterende database, sitemap på eksisterende website, beskrivelse af systemarkitektur samt anbefalinger til videre udvikling af systemet med hensyn til økonomiske og tidsmæssige estimater.

Vores fokus under analysearbejdet og prioriteringen i vores efterfølgende anbefalinger var at systemet skulle stabileres, dokumenteres og gøres leverandøruafhængigt.

Teknologi

Systemet var en 3-tier model med database, forretningslag og website.
Løsningen var programmeret i ASP (en forældet teknologi), men brugt i et moderne ASP.NET miljø.


Branche
Primær teknologi
Ydelse
Juridisk bistand og revision
Database, Analyse og webapplikation
Konsulentbistand og rådgivning